Komik Sözler

Komik yazılar

Komik resimler

Reklamlar

Öğrenciler neden başarısız?

Öğretim yöntemlerinden memnun olan öğrencilerin daha başarılı oldukları ortaya çıktı. Gazi Üniversitesi (GÜ) Eğitim Fakültesi

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Galip Yüksel, üniversite öğrencilerinin başarılarını etkileyen ''zihinsel olmayan faktörleri'' araştırdı.

Araştırmada, GÜ'nün çeşitli fakültelerinden 420 öğrenci üzerinde, öğrencilerin kişisel nitelikleri, motivasyonu, üniversitede öğretim

nitelikleri, öğretim elemanı-öğrenci ve yönetici ilişkileri ile ilgili 30 zihinsel olmayan etmenden oluşan bir anket uygulandı.

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 51'ini erkekler, yüzde 49'unu da kızlar oluşturdu. Öğrencilerin yüzde 6'sı başarı düzeylerini çok

iyi, yüzde 49'u iyi, yüzde 36'sı iyi, yüzde 9'u da zayıf olarak gördüklerini belirtti.

Araştırmada, öğrencilerin yüzde 82'si ailelerinin gelir seviyesinin orta, yüzde 9'u düşük, diğer yüzde 9'u da yüksek gelir seviyesine

sahip olduğunu ifade ederken, yüzde 54'ü aylık ellerine geçen gelirin harcamalarına yettiğini bildirdiler.

''Okunan programdan memnun musunuz?'' sorusuna ise öğrencilerin yüzde 42'si ''evet'', yüzde 44'ü ''kısmen'', yüzde 14'ü

de ''hayır'' cevabını verdi.

Araştırmada öğrencilerin çoğunluğunun aileleriyle olan ilişkilerinin iyi olduğu gözlendi. ''Ailemle ilişkilerim iyi'' diyenlerin oranı yüzde

82 olarak tespit edilirken, yüzde 17'si aileleriyle ilişkilerini ''kısmen iyi'', yüzde 1'i de ''kötü'' olarak değerlendirdi.

Üniversitedeki yönetici-öğrenci ilişkilerinden memnun olanların oranı yüzde 18 olarak gerçekleşti. Yüzde 49'u bu soruya ''kısmen

memnunum'', yüzde 33'ü ''memnun değilim'' cevabını verdi.

Öğrencilerin yüzde 16'sı derslerde kullanılan öğretim yöntemlerinden memnun olduklarını belirttiler. Öğretim yöntemlerinden

memnun olmayanların oranı yüzde 23 olurken, kısmen memnun olanların oranı yüzde 61 oldu.

Öğrencilerin yüzde 64'ü karşı cinsle ilişkilerinden memnun olduğunu ifade ederken, ''memnun değilim'' diyenlerin oranı yüzde

12, ''kısmen memnunum'' cevabını verenlerin oranı da yüzde 24 olarak gerçekleşti. ''Öğretim elemanları ile ilişkilerinden memnun

musunuz?''sorusuna ise öğrencilerin yüzde 67'si evet, yüzde 33'ü hayır cevabını verdi.

AA muhabirine araştırma sonuçlarını değerlendiren Doç. Dr. Yüksel, Türkiye'de zihinsel olmayan etmenler konusunun daha çok

öğrencinin kişilik nitelikleri, çevresel olanakları, aile yapısı gibi kavramlarla ilgili olduğunu belirterek, bu konuda yurtdışında çeşitli

araştırmalar yapıldığını, ancak Türkiye'de zihinsel olmayan etmenlerin başarı üzerinde etkileri hakkında yeterince araştırma

bulgusunun bulunmadığını söyledi.

Araştırmayı zihinsel olmayan etmenlerin üniversite öğrencilerinin başarılarına etkilerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini

kaydeden Yüksel, araştırma sonucunda, öğretim yöntemlerinden memnun olan öğrencilerin daha başarılı olduklarının gözlendiğini

söyledi.

Aynı şekilde aylık eline geçen paranın ihtiyaçlarını karşıladığını belirten öğrencilerin, maddi sıkıntı yaşayanlara göre başarı

düzeylerinin daha yüksek çıktığını vurgulayan Yüksel, bunun yanı sıra istediği bölümde okuyanların, ailedeki üniversite mezunu

veya öğrencisi sayısı fazla olanların, arkadaşlık, aile, öğretim elemanları ile ilişkilerinden memnun olanların diğer öğrencilere göre

daha başarılı olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Yüksel, öte yandan cinsiyetin, sosyal etkinliklere katılma oranının, okulların fiziki ortamının yeterlilik düzeyinin ve karşı cinsle

arkadaşlık ilişkilerinden memnunluk durumunun başarı üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığının görüldüğünü söyledi. 

Bu haber 29 Ekim 2010 tarihinde tarafından Biliyormusunuz kategorisi altına yazılmış. ve Yorum yapılmamış

Benzer yazılar

ReklamlarKimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar

wpDiscuz

Reklamlar


Rastgele yazılar


Facebook Grubu