Komik Sözler

Komik yazılar

Komik resimler

Reklamlar

TEKERLEMELER BURAYA

Şu tarlaya bir şinik kekeremekere ekilmiş.Bu tarlaya da bir şinik kekeremekere ekilmiş. Şu tarlaya ekilen bir şinik kekeremekereye boz ala boz başlı bir pis porsuk dadanmış.Bu tarlaya ekilen bir şinik kekeremekereye de boz ala boz başlı bir pis porsuk dadanmış. Şu tarlaya ekilen bir şinik kekeremekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuk,bu tarlaya ekilen bir şinik kekeremekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuğa,sen ne zamanden beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekeremekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuksun diye sormuş.Bu tarlaya ekilen bir şinik kekeremekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuk,şu tarlaya ekilen bir şinik kekeremekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuğa, sen ne zamandan beri şu tarlaya ekilen bir şinik kekeremekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuksan, ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekeremekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuğum demiş.

siz, bizim CEKOSLAVAKYALILAŞTIRAMADIKLARIMIZDANMISINIZ?

Keşkekçinin keşkek kokan kaşığı keşke keşkeklenmeseydi.

Noktalamalara dikkat
Oda mı arıyor?
O da mı arıyor?
O damı arıyor.
Odamı arıyor.

HAKKININ HAKKIDA HAKKI VARMIS . HAKKI HAKINI HAKKIDAN ALMAYA GITMIS . HAKKI HAKKININ HAKKINI VERMEYINCE. HAKKI HAKKININ HAKKINDAN GELMIS….

Değirmene girdi köpek değirmenci attı kötek
Hem kepek yedi köpek hem kötek yedi köpek
Değirmenci mi attı köpek mi yedi kötek…

Hanım attı mıdık , mıdık attı gıdık , gıdık aradan çıktı , fıdık fıdık tıkarken gıdık mıdık oldu.

Şu duvara bir kama kamaladı , şıp dedi benim alnıma , şıp dedi anamın alnına değdirdi.

yat yat yat kavun karpuzda yata yata büyür…

indim kuyu dibine sildim süpürdüm silkindim çıktım

indim kuyu dibine sildim süpürdüm silkindim
(çıktım hızlı hızlı söyleyın diliniz sürüşmesin kaza çıkar)

A be kuru dayı ne kuru sarı darı bu darı a be kuru dayı.

Ender mender pergele takıp dönder enderemezsen menderemezsen
pergele takıp dönderemezsen ver ustana endersin mendersin pergele takıp döndersin sür gitsin sür gitsin

(Hızlı bi şekilde okumaya çalışın)
GEYIK – NE GEYII – REN GEYII – NE RENGI – KAHVERENGI – NE KAHVESI – KIR
KAHVESI – NE KIRI -DA KIRI – NE DAI – ARI DAI – NE ARISI – BAŞ ARISI –
NE BAŞI – KUŞ BAŞI – NE KUŞU -MUHABBET KUŞU – NE MUHABBETI – GEYIK MUHABBETI

o tansaş, bu tansaş, şu tansaş

Abana'dan Adana'ya abarta abarta apar topar ahlatla ağdalı avuntucu ahmak Ahmet'in avadanlıklarını aparanlardan acar Abdullahla Aptal Abdi akşam akşam bize geldi.

BU BAHÇE BAŞKA BAHÇE ŞU BAHÇE BAŞKA BAHÇE O BAHÇE BAŞKA BAHÇE

BU YOURDU SARIMLASAKTAMI SAKLASAK,SARIMLAMASAKTAMI SAKLASAK…….

Kapı gıcırdatıcılardan mısınız, ocak kıvılcımlandırıcılardan mı?

TOPKAPILI TOPÇU TOPAL HASAN TOPHANEDE TOP ATARKEN TOPAL BACAINLA TOP GÖTÜRMÜŞ.

şu karşıda kara ağaç dibi kalın doruğu ince kabuğu kalın kara ağaç kıkırdadındamı kurudun dibi kalın doruğu ince kabuğu kalın kara ağaç kıkırdamadındamı kurudun dibi kalın doruğu ince kabuğu kalın kara ağaç.

kamyon, kamyon et gidiyor.
kamyon , kamyonet gidiyor.

Gül dili bülbül dibi gibi gül dili bülbül dibi gibi

Al şu takatukaları takatukacıya götür takatukacı takatukaları takatukalatmazsa takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan alda gel

ay akşamdan ışıktır    => ayak şamdanı şıktır
il karması    => ilk arması

Babam Helebe gidecekti.Bir deste kaşık alacaktı.Ucunu alacalatıcaktı.Bilmem aldı alacalattı, bilmem aldı alacalatıcak

cemil ile cemile , cuma gunleri cune canibin cicili bicili cult evinde cucuklu cacik yerlermis , sonra cuce canibin cici annesinin circir boceklerini dinlerlermis…..

bülbül güle gül dedi gül gülmedi gitti bülbül güle gül bülbüle yar olmadı gitti.
…………………………………………………………
Bu taralaya girmiş bir boz ala boz başlıklı kel kör kirpi,öbür tarlayada  bir boz ala boz başlıklı kel kör kirpi girmiş.Bu tarlaya giren boz ala boz başlıklı kel körpi öbür tarlaya giren boz ala boz başlıklı kel kör kirpiye: " sen ne zamandan beri öbür tarlaya giren boz ala boz başlıklı kel kör kirpisin" demiş.öbür tarladaki boz ala boz başlıklı kel kör kirpi :" Sen en zamandan beri o tarlaya giren boz ala boz başlıklı kel kör kirpisen be de o zamanda beri bu tarlaya giren boz ala boz başlıklı kel kör kirpiyim" demiş

Sizin allı ballı kapaklı baykuşunuz bizim allı ballı kapaklı baykuşumuza nasıl allı ballı kapaklı baykuş demiş…

Siz bizim Çekoslavakyalılaştırdıklarımızdan mısınız yoksa Çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?

Ramazanda Rizeli Rıza rümeysaya; radyo , radyoaktif , ruh , rencide , ralli , radyo , ring , rengeyiği , radyoloji , rivayet , ranzarot nedir diye sormuş?

ey dibi kara kabuğu kuru kaba kara ağaç beni gördündemi kurudun ey dibi kuru kabuğu kara kara ağaç beni görmedindemi kurudun

çatalcada topal çoban, çatal, sapan  yapar, satar; niçin yapar, niçin satar çatalcada topal çoban çatal, sapan.

Çağatay'da çarmıha çakılan çarın çavuşu, çamurlu çamçağı çakıllı çayda
çalkalarken, çantasından çamaşırlarını çaldırdı…

BU KARA KANTAR KIRK KILO KARA KATRAN TARTAR

EMIŞLE MEMIŞ MAHKEMEYE GITMIŞ ,MAHKEMELEŞMIŞLERMI,

MAHKEMELEŞMEMIŞLERMI?

bir berberi berber bir berberi berbere demis,gel beraber bir berberi berberle beraber bir berberi berber dükkanı açalim demiş

Hakki, hakkiya gitmis, Hakki. hakki`dan hakkini istemis, Hakki, Hakki`nin hakkini vermeyince, Hakki`da Hakki`nin hakkindan gelmis.

Sen ne zamandan beri tekere mekere şekere mekere bir porsuksan bende o zamana kadar şekere mekere tekere mekere bir porsuğum.

Şemsipaşa pasajında kırk kulpu kırık tunç tas has hoş kayısı hoşafı

Biz onlara ders verelim derken onlarda bize ders vermişler,şimdi gidip onlara bir ders daha verelim de biz onlara ders verirken gelip bize ders vermek neymiş görsünler. 

   
Adam çok beyaz. Adam çok, bey az. 
Ahmet ne yazık ki mumyalamış Ahmet ne yazık ki mum yalamış.
Akşamsa bunalıyorum.  Akşam sabun alıyorum. 
Ananas aldırmış.  Anana saldırmış. 
Anlatayım Anla tayım.
Anlat ayım. 
Araba yağı çokmuş.  Ara bayağı çokmuş. 
Ay akşamdan ışıktır.  Ay ak, şamdan ışıktır.
A, yak şamdanı, şıktır.
Ayak şamdanı şıktır. 
Az aldı.  Azaldı. 
Birayı getirmiş yanında.  Bir ayı getirmiş yanında. 
Birayı öyle geçirmiş.  Bir ayı öyle geçirmiş. 
Eksik oy.  Eksi koy. 
Gelin gelince gelin.  Gelin gel, ince gelin. 
Ertan, yerinde beklemişti.  Er, tanyerinde beklemişti. 
Gökte durmayan karada da durmaz.  Gökte durmayan kar adada durmaz. 
Gözü kızarıyormuş.  Gözü kız arıyormuş. 
Gülen az.  Gül'e naz.
Gül en az. 
Güzel desen de değil ki.  Güzel de sende değil ki. 
Hasta neden ayrılmış?  Hastaneden ayrılmış. 
Hayalet!  Hayal et.
Hay alet
Heykel!  Hey kel. 
Hoşça kal.  Hoş çakal.
Hoş, çak al. 
Oy atmış.  O yatmış.
Ok almış.  O kalmış
Senin aşkından yandım da yanacağım.  Senin aşkından yandım, dayanacağım.
Soldurdu.  Sol durdu.
Bakmasa da sakallı.  Bak, masada sakallı. 
Baltası var. Bal tası var. (anonim) 
Binyüzyirmi beşe bölünür.  Binyüz yirmibeşe bölünür.
Bin yüzyirmibeşe bölünür. 
Biraderse ver.  Birader sever.
Bira derse ver 
Birol ayın yüzünü gördü. Bir olayın yüzünü gördü. 
Bu Güngör desinler. Bugün Gördes inler. 
Can eriyormuş.  Can eri yormuş.
Caner'i yormuş. 
Çaresizsiniz.  Çare sizsiniz. 
Deli kaçabilir.  Delik açabilir. 
Deli mi ne yahu?  Deli Mine yahu! 
Oyabilir.  Oya bilir. 
Ok atmış.  O katmış. 
O da var.  O davar. (anonim)
Oda var
O bir inci.  O birinci. 
Küpe tekse ver.  Küp etek sever. 
Kekik ek.  Keki kek. 
Kayabilir.  Kaya bilir. 
Kar yola yağıyor.  Karyola yağıyor. 
Kart almışım  Kartalmışım. 
Kaç masa geliyor?  Kaçmasa geliyor. 
Inciri Melis'e ver.  Inci rimeli sever. 
O kaçabilir mi? O kaça, bilir mi? 
Su satıyor.  Susatıyor.
Tarihte neler oldu?  Tarihten eler oldu.
Tekel likör fabrikası.  Tek elli kör fabrikası. 
Yağmur yağar saraylar ıslanır.  Yağmur yağarsa raylar ıslanır. 
Ya sağa girerse.  Yasağa girerse 
Yürü, yorum yapma lütfen.  Yürüyorum, yapma lütfen.
Ziyan olmuş.  Ziya n'olmuş? 

Yaprağın üstünde bir tırtıl, yaprağı yiyor kıtır kıtır, yaprağı yeme pis hain tırtıl.

Bir tarlaya kemeken ekmişler.Iki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış.Biri kürkü yırtık erkek kel kör kirpi diğeri kürkü yırtık dişi kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin kürkünü kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin kürküne;kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin kürkünüde kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin kürküne eklemişler.

Acaba sarımsaklasak da mı saklasak samanı
Sarımsaklamasak da mı gelir zamanı
Sarımsaklamasak da gelirse zamanı
Niye sarımsaklayalım o zaman samanı.

Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş.
Madem ki Adem madende badem yemiş, niye bize getirmemiş.

Al bu takatukaları takatukacıya takatukalattırmaya götür, eğer takatukaları takatukacı takatukalatmazsa takatukaları taktukacıya takatukalattırmadan getir.

Aliş’le Memiş mahkemeye gitmiş, mahkemede mahkemeleşmişler mi mahkemeleşmemişler mi?

Be birader buraya bak, başı bereli burma bıyıklı bastı bacak bayan berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluşta birbirine dizip Bursa pazarına indi.

Bir berber bir berbere "Bre berber, gel birader, biz beraber Berberistan'da bir berber dükkanı açalım." demiş.

Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp, Perlepe berberi bastıbacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala, babası topal Badi'den biberli bir papara yedi.

Bu çorbayı nanelemeli mi de yemeli, nanelememeli mi de yemeli?

Bu ekşi eski ekşi.

Bu mumcunun mumu umumumuzun mumudur.

Bu pikap, şu pikap, o pikap.

Cüce çinici Celali Hoca gizlice marpuççular içindeki züccaciyecilere gidip içi Çince yazılı cicili bicili cam çubukları cepceğizine indirmiş.

Çatalca’da başı çıbanlı topal çoban, çatal sapan yapar satar.

Değirmene girdi köpek, değirmenci vurdu kötek; hem kötek yedi köpek, hem kepek yedi köpek.

Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse,
dört deryadan dört dert, dört dergahtan dört dev çıkar.

El alem ala dana aldı aladanalandı da biz bir ala dana alıp aladanalanamadık.

Eller bazlamalandı da, biz bazlamalanamadık.

Gökten bir damla düştü, şıp benim alnıma, şıp anamın alnına, şıp benim alnıma, şıp anamın alnına…

Iki kel kör kirpinin yırtık kürkünü dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler.

Indim dereye sarul seke teke çepiç tek otlarlar. Dedim niçin sarul seke teke çepiç tek otlarsınız? Dedi bizim sorumuz sopumuz torumuz topumuz sarul seke teke çepiç tek otlarlar.

Indim kuyu dibine, sildim, süpürdüm, silkindim, çıktım.

It iti itti, bit iti itti, it biti itti. Bit gitti, it gitti. Itti, bitti, gitti.

Kartal kalkar dal sarkar, dal sarkar kartal kalkar.

Kırk küp, kırkının da kulpu kırık küp.

Kırk kanatlılardan Kırklarelili kırkayak kıkırdayarak kırık kırak yerken kırık kanadına kırıntılar döküldü.

Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek, bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek. Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek; bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe: "Siz de bizim gibi beş boz başlı beş boz ördeksiniz." demiş.

Şemsipaşa Pasajı'nda sesi büzüşesiceler.

Şu duvarı badanalamalı mı badanalamamalı mı?

Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi.

Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklamasak da mı saklasak.

Tomarzalı topal Şaban, yapar çatar satar saban.

Üç tunç tas has hoş hoşaf.

Üstü üç taslı taç saplı üç tunç tası çaldıran mı çabuk çıldırır,
yoksa iç içe yüz ton saç kaplı çanı kaldıran mı çabuk çıldırır.

Bu haber 29 Ekim 2010 tarihinde tarafından Kahkaha Merkezi kategorisi altına yazılmış. ve Yorum yapılmamış

Benzer yazılar

ReklamlarKimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar

wpDiscuz

Reklamlar


Rastgele yazılar


Facebook Grubu