Komik Sözler

Komik yazılar

Komik resimler

Reklamlar

Falcı

Çook zengin bir Hintli, geleceğini öğrenmek istedi ve sarayına bir
falcı çağırttı. Falcı, önce bu zengin kişinin avucuna baktı, sonra
yüzünü göğe çevirdi, yıldızlara baktı, daha sonra da cam küresine
baktı ve gördüklerini tek tek söyledi:

– Efendimiz, üzülerek söylemek zorundayım, sizi çook büyük bir felaket
beklemektedir dedi. Altı oğlunuzu da kaybedeceksiniz ve altısının da
ölümlerine tanık olacaksınız.Zengin Hintli,"felaket habercisi bu
falcıyı sarayından kovdurdu. Kendisine bir kese altın veril-mesini
beklerken kovulan falcı, söylenerek dışarı çıktı.Zengin Hintli adam
larına, geleceği doğru dürüst görebilen başka bir falcı bulmalarını
söyle-di. Adamları kentte ünlü bir başka falcı bulamayınca, bir önceki
falcıya gittiler, ona danıştılar. Ben kılık kıyafetimi değiştiririm,
başka bir falcı gibi sizlerin huzununuza gelirim dedi. Siz de
efendiniz karşısında, başka bir falcı bulamamış beceriksizler durumuna
düşmekten kurtulursunuz.

Birinci falcı, iki gün sonra başka bir falcı görünümünde yeniden
saraya gitti ve bu kez yeni kimliğiyle zengin Hintli'nin karşısına
getirildi. Ilk geldiğinde yaptığı gibi yine önce zengin Hintli'nin
avucuna baktı, sonra yüzünü göğe çevirdi, yıldızlara baktı, daha sonra
da cam küresine baktı ve gördüklerini yine tek tek ama bu kez değişik
biçimde söyledi:

– Efendimiz, Tanrı'nın nimetleri üzerinizden hiçbir zaman eksik
olmayacak dedi.Sizin altı oğlunuz var ama, siz onların tümünden daha
çok yaşaya-caksınız, onların tümünden daha uzun ömürlü olacaksınız. Ne
kadar talihli bir babasınız ki, evlatlarınızın hiçbiri, babalarının
ölümünü görmeyecek, hiçbiri yaşamında baba acısı
tanımayacaktır…Falcının, geleceği böyle görmesinden çok mutlu olan
zengin Hintli, adamlarına emir verdi ve onlar da falcıya bin altın
verdiler.

Bu haber 29 Ekim 2010 tarihinde tarafından Hikayeler kategorisi altına yazılmış. ve Yorum yapılmamış

Benzer yazılar

ReklamlarKimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar

wpDiscuz

Reklamlar


Rastgele yazılar


Facebook Grubu